Jur Naessens

Jur Naessens was de oprichter van het Ricciotti Ensemble, oud- manager van Het Nationaal Jeugd Orkest, begaafd journalist en auteur, causeur, begenadigd met grote netwerken binnen kringen van uitvoerende musici, humorist en initiatiefnemer van talloze projecten om 'weer eens iets nieuws van de grond te trekken' maar bovenal: people's manager bij uitstek; die tientallen muzikanten stimuleerde in de aanloop van hun carrière! De vleesgeworden personificatie van een nieuw op te zetten stimuleringsprijs voor jong muzikaal talent.

Jur Naessens maakte zich decennia lang sterk voor verspreiding van klassieke muziek onder publieksgroepen die niet of nauwelijks met deze muziektraditie in aanraking komen. Ruim dertig jaar stimuleerde Jur Naessens jonge musici om meer te doen met hun talent; om naar buiten te treden en het publiek op te zoeken.
Met in zijn hoofd de gedachten om een particulier en tevens vrolijk initiatief op te zetten kwam Pieter Voeten in 1999 de juiste man op de juiste plek op de juiste tijd tegen: Jur Naessens. Want Jur Naessens had een duidelijke en moderne visie voor een nieuwe vorm muziekconcours voor ogen. En zo ontstond een uniek concours: de Jur Naessens Muziekprijs. Onder de bezielende en inspirerende leiding van Jur Naessens werd de Muziekprijs groter en volwassen.

Jur Naessens overleed op 21 mei 2007 in zijn woonplaats Amsterdam. Bij talloze muzikanten, componisten en vrienden zal het noemen van de naam Jur Naessens in lengten van dagen een glimlach op het gezicht opwekken en goede, vaak dwaze herinneringen bovenhalen.

Paul Witteman over Jur, column in de Volkskrant van 26 mei 2007